^Back To Top

Eglise F.J.K.M. Montrouge Paris Fiorenana (SP37) - Au Temple de l'Eglise Protestante Unie (EPU) - 64, rue Maurice Arnoux 92120 Montrouge

Accès par :   Métro4 Mairie de Montrouge   /   Bus 68 Place Jean Jaurès   /   Périphérique Porte de Chatillon   /   G.P.S. : fjkm montrouge [ lancer GPS ]


Alahady fahaefatra - Symbole des Apôtres
Mananbara ny finoantsika an’ i Jesoa Kristy isika,
dia araka ny tenin’ i Jaona Mpanao Batisa hoe : “ Indro ny Zanak’ ondrin’ Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan’ izao tontolo izao”

sy araka ny teny natoan’ i Andrea hoe : “Efa nahita ny Mesia izahay”

sy araka ny teny nataon’ny Samaritana hoe : “Ny tenanay no nadre, ka fantatray fa Izy tokoa no Mpamonjy izao tontolo izao”

sy araka ny teny nataon’ i Petera hoe :
“Ianao no Kristy Zanak’ Andriamanitra velona”.
“Ianao no manana ny tenin’ny fiainana mandrakizay”.

ary araka ny teny nataon’ i Tomasy hoe : “Tompoko sy Andriamanitro”.
Amena.

 

©FJKM Montrouge Paris Fiorenana SP37 1985 - 2023.