^Back To Top

Culte du dimanche 15 août 2021Eglise F.J.K.M. Montrouge Paris (SP37) - Au Temple de l'Eglise Protestante Unie (EPU) - 64, rue Maurice Arnoux 92120 Montrouge

Accès par :   Métro4 Terminus Montrouge   /   Bus 68 Place Jean Jaurès   /   Périphérique Porte de Chatillon   /   G.P.S. : fjkm montrouge [ lancer GPS ]


Verset du jour | Sophonie 3:17 | "L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve; Il fera de toi sa plus grande joie; Il gardera le silence dans son amour; Il aura pour toi des transports d'allégresse." | Sophonie 3:17 | Verset du jour

A

 

PERIKOPA

Mey 2022: MANAVAO NY FANAHY MASINA

| | 01. Ala. II man. Paska
Isa 32.9-20/ Jao 4.19-24/ Tit 3.3-7

| | 08. Ala. III man. Paska - Sampana Lehilahy Kristiana
Deo 34.5-12/ Jao 7.37-44/ Asa 19.1-7

| | 15. Ala. IV man. Paska - Mpiasa iombonana
Eks 35.30-35/ Mar 1.1-8/ 1Kor 2.12-16

| | 22. Ala. V man. Paska - Alahady FFPM
Eze 37.1-14/ Jao 3.31-36/ Gal 5.16-26

| | 26. Andro niakarana
Gen 5.18-24/ Lio 24.50-53/ Kol 3.1-11

| | 29. Ala. VI man. Paska
Sal 104.24-35/ Lio 11.9-13/ 2Tes 2.1-12

PREDICATION / TORITENY

Pasteur RAFALINIRINA Lalao Angèle (Fjkm Montrouge Paris) 
prédication du dimanche 12 décembre 2021
PREDICATION / TORITENY

Pasteur Ny Ilo Jihy RAMINOARINOSY 
prédication du dimanche 21 novembre 2021 à la FJKM Montrouge Paris
PREDICATION / TORITENY

Pasteur Tahina 
prédication du dimanche 7 février 2021 à la FJKM Montrouge Paris
ÉVÈNEMENTS
Fandraisan-tanana ny Mpitandrina Rafalinirina Lalao Angèle - 29 Febroary 2020
>>> Voir les photos
☰ Menu

"Car Tu es mon espérance, Seigneur Eternel! En Toi je me confie dès ma jeunesse." (Ps 71:5)

Inona moa no atao hoe STKM ?

 
STK MONTROUGE: Sampana iray natao ho an'ny tanora ao amin'ny Fiangonana FJKM MONTROUGE PARIS.
 
 

Inona no tanjona kendren'ny STKM ?

- Fianarana mizara hevitra sy mankatò ny hevitry ny hafa.
- Fianarana maka Andraikitra.
- Fahatsampana ny Lanjan'ny asa raha tiana ny hisy vokatra.
- Fifampitaizan'ny samy tanora araka ny fiainana kristiana ( fianaran-kira, famoronan-kira, fianarana dihy malagasy, fianarana informatique, famoronana site web, … )
- Fanampiana ny Fiangonana amin'ny fitoriana ny Filazantsara amin'ny alalan'ny fampisehoana samihafa.
- Fisintonana sy fanentanana ireo tanora izay mbola tsy mpikambana hiditra ao amin'ny sampana.
 

Iza avy no mpikambana ao aminy ?

Afaka miditra ho anisan'ny mpikambana STKM daholo izay tanora mahatsiaro tena ho vonona rehetra.

Rejoignez le groupe des membres sur 
 

Iza kosa no mpikambana ao amin'ny birao ?

Ny tanora ihany no misahana ny fitondrana sy ny fitantanana ny biraon'ny STKM, ary izany dia manaraka ny fiaraha-mitondra na "Système Collégial".

TSARA HO FANTATRA

F I S A O R A N A

Ho aminareo anie ny Fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Tompo

Ry havana,

Amin'ny anaranay mianakavy kely, Pt RAFALINIRINA Lalao Angèle sy ny zanaka amanjafinay no anoloranay fisaorana sy fankasitrahana ho anareo :

- Atoa Raholiarison Yves Mpitandrina mivady filohan'ny Synodamparitany laharana faha 37 sy ireo Birao mivady avy mpiara miasa aminy,
- Ianareo Mpitandrina mivady avy na Mpitovo,
- ianareo biraon'ny Sampana sy sampanasa rehetra ato anaty Synodamparitany,
- Ny fianakaviamben'ny SEFALA,
- Ny Kristiana manerana ny Fiangonana sy VOMM ato amin'ny FJKM.
Lehibe taminay ry havana ny teny fampaherezana, ny vavaka, ny fanohanana amin'ny marika hita maso izay manana endrika samy hafa nataonareo ho anay.

Soa tokoa no nataonareo, koa ilay Andriamanitra manankarem-pahasoavana no hamaly fitia anareo ary hanonitra ny lany na hery na vola, n'inona n'inona izany.

" Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana nasehonareo ho voninahitry ny anarany" Heb 6/6

Manao veloma amin'ny anaran'i Jesoa Tompo izahay
Pt Rafalinirina Lalao Angèle 

ⓘ Info 

CONSIGNES SANITAIRES

Chers frères et soeurs en Christ,

 

Les consignes sanitaires ont été assouplis. Cependant pour le bien de tous pendant les cultes, nous pouvons toujours appliquer les gestes barrières, à savoir :

  •  Porter un masque jetable,
  •  Se laver les mains aussi souvent que possible, avec du savon ou du gel hydroalcoolique,
  •  Tousser et éternuer dans son coude,
  •  Utiliser un mouchoir à usage unique,
  •  Rester à distance des autres et limiter les contacts, respecter toutes les signalisations installées dans les locaux utilisés,
  •  Aérer chaque pièce de vie,
  •  Enfin, par précaution, ne pas venir en cas de doute sur son état de santé, même si les symptômes ne sont pas liés au Covid.

Nous comptons sur votre compréhension, pour la santé de tous et pour la gloire de notre Seigneur.

 

Le Bureau de l'Eglise FJKM MONTROUGE PARIS

 

☰ Menu
©FJKM Montrouge Paris 1985 - 2022.