^Back To Top

Eglise F.J.K.M. Montrouge Paris (SP37) - Au Temple de l'Eglise Protestante Unie (EPU) - 64, rue Maurice Arnoux 92120 Montrouge

Accès par :   Métro4 Terminus Montrouge   /   Bus 68 Place Jean Jaurès   /   Périphérique Porte de Chatillon   /   G.P.S. : fjkm montrouge [ lancer GPS ]


Alahady fahaefatra - Symbole des Apôtres
Manambara ny finoantsika an'i Jesoa Kristy isika,

Dia araka ny tenin'i Jaona Mpanao Batisa hoe : "Indro ny Zanak'Ondrin'Andriamanitra izay nanaisotra ny fahotan'izao tontolo izao".

Sy araka ny teny nataon'i Andrea hoe : "Efa nahita an'i Mesia izahay".

Sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe : "Ny tenanay no nandre ka fantatray fa Izy tokoa no Mpamonjy izao tontolo izao."

Sy araka ny teny nataon'i Petera hoe : "Ianao no Kristy Zanak'Andriamanitra velona. Ianao no manana ny tenin"ny fiainana mandrakizay".

Sy araka ny teny nataon'i Tomasy hoe : " Tompoko sy Andriamanitro".
Amena!

 

©FJKM Montrouge Paris 1985 - 2020.