^Back To Top

Eglise F.J.K.M. Montrouge Paris (SP37) - Au Temple de l'Eglise Protestante Unie (EPU) - 64, rue Maurice Arnoux 92120 Montrouge

Accès par :   Métro4 Terminus Montrouge   /   Bus 68 Place Jean Jaurès   /   Périphérique Porte de Chatillon   /   G.P.S. : fjkm montrouge [ lancer GPS ]


Prochain Culte
Dim 13 oct. 

à 15h30

lieu: EPU 
64 rue Maurice Arnoux

92120 MONTROUGE [ lancer GPS ]
(Accès transport : Bus Place Jean-Jeaurès / Métro 4 Montrouge)

>>> Contacts

 Cette année le STKM a eu 20 ans !

1999 -- 2019  

Clôture de la 20ème année du S.T.K. FJKM Montrouge Paris

LA CÉLÉBRATION

"Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement" (Matthieu 10:8b)

La clôture des 20 ans du STKM aura lieu ce samedi 12 octobre à 10h30, avec un Culte suivi d'un Déjeûner-Concert. Pour ce grand jour rempli de joie et d'amour, le STKM tient à vous inviter afin que l'on puisse la célébrer ensemble et continuer à montrer notre reconnaissance face au don gratuit que notre Seigneur nous a accordé.

Et demain ? Qu'allons nous faire?

Culte
le sam 12 oct. 

à 10h30
suivi d'un
Déjeûner-Concert

lieu: EPU 
64 rue Maurice Arnoux

92120 MONTROUGE [ lancer GPS ]
(Accès transport : Bus Place Jean-Jeaurès / Métro 4 Montrouge)

>>> ContactsTel : 07 86 21 24 94 / 06 46 01 54 88

LE PROJET À RÉALISER 

EDITO

Ny FJKM Montrouge Paris dia faly miarahaba sy manonona ny Fiadanan’ny Tompo ho anao  sy ny ankohonanao mitsidika ity tranokalam-pifandraisana ity izay hanambarany ny asa vavolombelona anirahan’ny Jesoa Kristy  ny Fiangonany.
 
Isaky ny ALAHADY amin’ny 15h 30 ny fanompoam-pivavahana, ary Alahady voalohany sy faha telo no Fandraisana Fanasan’ny Tompo.
 
Manasa anao izahay, hiara- mivavaka sy hanome voninahitra an’Andriamanitra isika ;
 
Ny adiresy :  EPU de Montrouge  64 Maurice Arnoux  Montrouge 92120 

 «Fa mpiara miasa amin’Andriamanitra izahay ; ary sahan’Andriamanitra sy trano arafitr’Andriamanitra hianareo»
(I Kor 3.9)

Manao veloma amin’ny anaran’ny Tompo izahay!
PERIKOPA (2019)
Oktobra: Maniria ny haminany

| | 06. Ala.XVIII.Trinite
Nom 11.23-27/Lio 7.36-50/1Kor 14.1-6

| | 13. Ala. XIX man.Trin-Radio Protestanta FFPM
1 Sam19.19-24/Jao 11.47-53/Apo11.1-6

| | 20. Ala.XX man Trinite MAMRE
Mpits4.4-16 /Mat 7.21-23/Apo 11.1-6

| | 27. Ala.XXI man Trinite SAFIF-Reformasiona
Amo 3.1-8/ Jao 2.18-22/ Asa 2.14-21

PREDICATION / TORITENY

ECOUTER... Prédication du Pasteur Ammi Irako Andriamahazosoa (Président de la FJKM)

lors de la célébration du 10ème anniversaire de la FJKM SP37 - 28 septembre 2019

Hira faneva faha 45 taona S.T.K. FJKM (1974 - 2019)

 

 
 
 
FISAORANA
Misaotra anao Ray ô, fa noho ny halehiben’ny fitiavanao, dia hiara-hiasa amin’ny Fianakaviamben’ny FJKM, ao anatin’ ny Synodamparitany eto France (SP37 VFA), ny FJKM Montrouge Paris.

Amin’ny fanetren-tena Tompo no handraisanay izany fahasoavana avy Aminao izany, ary am-pifaliana no handrosoanay amin’ny asa rehetra izay mety ho vitanay manomboka izao.

Misaotra Anao noho ireo Ray amandreny am-panahy ao amin’ny Bureau SP37, ary koa ireo Mpitandrina , Sampana ary mpivavaka rehetra ao amin’ny fitandremana samihafa izay tonga niara- nidera sy nankalaza ny Anaranao taminay, ho voninahitrao.

Misaotra Anao ihany koa noho ny Mpitandrina sy ny Komity FJKM, ary ny vahoakanao eto amin’ny FJKM Montrouge Paris, izay niara-niasa fatratra tamin’ny fifaliana sy tamin’ny fanantenana, mba ho tonga amin’izao tanjona efa nomaninao ho anay izao.


Tanteraka ankehitriny ny fiaraha-miasa, koa ny Fanahinao irery Tompo, no hanome anay ny fahendrena, ny fahitsiana, ny fandeferana ary ny fifaliana hahazoanay manatanteraka ny asa araka ny didinao. “... fa ny fifaliana avy amin’i Jehovah no fiarovana mafy ho anareo” (Neh.8.10)

Ny Birao

 

©FJKM Montrouge Paris 1985 - 2019.