^Back To Top

Eglise F.J.K.M. Montrouge Paris (SP37) - Au Temple de l'Eglise Protestante Unie (EPU) - 64, rue Maurice Arnoux 92120 Montrouge

Accès par :   Métro4 Terminus Montrouge   /   Bus 68 Place Jean Jaurès   /   Périphérique Porte de Chatillon   /   G.P.S. : fjkm montrouge [ lancer GPS ]


Prochain Culte
Dim 13 oct. 

à 15h30

lieu: EPU 
64 rue Maurice Arnoux

92120 MONTROUGE [ lancer GPS ]
(Accès transport : Bus Place Jean-Jeaurès / Métro 4 Montrouge)

>>> Contacts

 Cette année le STKM a eu 20 ans !

1999 -- 2019  

Clôture de la 20ème année du S.T.K. FJKM Montrouge Paris

LA CÉLÉBRATION

"Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement" (Matthieu 10:8b)

La clôture des 20 ans du STKM aura lieu ce samedi 12 octobre à 10h30, avec un Culte suivi d'un Déjeûner-Concert. Pour ce grand jour rempli de joie et d'amour, le STKM tient à vous inviter afin que l'on puisse la célébrer ensemble et continuer à montrer notre reconnaissance face au don gratuit que notre Seigneur nous a accordé.

Et demain ? Qu'allons nous faire?

Culte
le sam 12 oct. 

à 10h30
suivi d'un
Déjeûner-Concert

lieu: EPU 
64 rue Maurice Arnoux

92120 MONTROUGE [ lancer GPS ]
(Accès transport : Bus Place Jean-Jeaurès / Métro 4 Montrouge)

>>> ContactsTel : 07 86 21 24 94 / 06 46 01 54 88

LE PROJET À RÉALISER 

EDITO

Ny FJKM Montrouge Paris dia faly miarahaba sy manonona ny Fiadanan’ny Tompo ho anao  sy ny ankohonanao mitsidika ity tranokalam-pifandraisana ity izay hanambarany ny asa vavolombelona anirahan’ny Jesoa Kristy  ny Fiangonany.
 
Isaky ny ALAHADY amin’ny 15h 30 ny fanompoam-pivavahana, ary Alahady voalohany sy faha telo no Fandraisana Fanasan’ny Tompo.
 
Manasa anao izahay, hiara- mivavaka sy hanome voninahitra an’Andriamanitra isika ;
 
Ny adiresy :  EPU de Montrouge  64 Maurice Arnoux  Montrouge 92120 

 «Fa mpiara miasa amin’Andriamanitra izahay ; ary sahan’Andriamanitra sy trano arafitr’Andriamanitra hianareo»
(I Kor 3.9)

Manao veloma amin’ny anaran’ny Tompo izahay!
PERIKOPA (2019)
Oktobra: Maniria ny haminany

| | 06. Ala.XVIII.Trinite
Nom 11.23-27/Lio 7.36-50/1Kor 14.1-6

| | 13. Ala. XIX man.Trin-Radio Protestanta FFPM
1 Sam19.19-24/Jao 11.47-53/Apo11.1-6

| | 20. Ala.XX man Trinite MAMRE
Mpits4.4-16 /Mat 7.21-23/Apo 11.1-6

| | 27. Ala.XXI man Trinite SAFIF-Reformasiona
Amo 3.1-8/ Jao 2.18-22/ Asa 2.14-21

PREDICATION / TORITENY

ECOUTER... Prédication du Pasteur Ammi Irako Andriamahazosoa (Président de la FJKM)

lors de la célébration du 10ème anniversaire de la FJKM SP37 - 28 septembre 2019

Hira faneva faha 45 taona S.T.K. FJKM (1974 - 2019)

 

 
 
 

HIRA FANEVAN’NY FAHA-30 TAONAN’NY FIANGONANA

HIRA Faneva

MITSANGANA, MIHAZAVÀ (Isa 60 :1/ Esa 60 : 1)
1. Mitsangana mihazavà 
F'efa tonga ny fahazavanao 
Ary ny voninahitr'i Jehovah 
Indro efa miposaka aminao
 
FIV (x2)
Asandrato ny hira faneva 
ô venteso ny hira fiderana 
Noho ireo taona maro izay nomeny 
Nanomezam-boninahitr'AZY
 
Ô derao (ankalazao)
Ny Tomponao (Jehovah) 
Fa lehibe ny famindrampony 
Fitahiana (sesilany) 
Izay nomeny (ho anao izao)
Fahasoavana tsy lany 
No nahatratraranao izao
 
2. Izay mety ho avinao 
Dia ampelantanan'Ilay RAY 
IZY (no) fanazavana anao 
Anio ampitso mandrakizay
 
FIV: Asandrato ny hira faneva....(x2)
 
[Aut/comp.: RAZAFINARIVO Heriniaina]

Teny Faneva 30-taona

« Mitsangàna, mihazavà, fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitr’ i Jehovah efa miposaka aminao. »
Isaia 60 : 1

Izany tenin’Andriamanitra izany no tapaka fa Teny Faneva handrakotra ny fankalazàna ny faha-30 taona niorenan’ny Fiangonana FJKM Montrouge Paris. Niasa ny Fanahy Masina satria ny fifankatiavana sy ny firaisan-tsaina no nanamarika tanteraka ny dingana rehetra nolalovana.
Indro ary misokatra ho an’ny be sy ny maro ny fifaninanana mari-pamantarana Logo sy Hira Faneva, ka ho toko telo mahamasa-nahandro tokoa anie izany ka hamirampiratra eo amin’ny tantara izay asa fitoriana rehetra atao mandritra ny fankalazana, ho Voninahitr’Andriamanitra irery ihany.


« Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l'Eternel se lève sur toi. »
Esaïe 60 : 1

C’est ce verset qui a été décidé en assemblée pour être le slogan du jubilé du XXXème anniversaire de l’Eglise FJKM Montrouge Paris. Le Saint-Esprit a clairement œuvré car le projet a pu s’éclore, dans la fraternité et l’amour.
Ceci étant, il est donc porté à la connaissance du public que deux Concours parallèles sont ouverts : Logo et de Hymne de célébration, dont les conditions et modalités de réalisation sont décrites ci-contre.

 
 
 

©FJKM Montrouge Paris 1985 - 2019.