^Back To Top

Eglise F.J.K.M. Montrouge Paris (SP37) - Au Temple de l'Eglise Protestante Unie (EPU) - 64, rue Maurice Arnoux 92120 Montrouge

Accès par :   Métro4 Terminus Montrouge   /   Bus 68 Place Jean Jaurès   /   Périphérique Porte de Chatillon   /   G.P.S. : fjkm montrouge [ lancer GPS ]


Prochain Culte
Dim 26 janv. 

à 15h30

Adresse: EPU 
64 rue Maurice Arnoux

92120 MONTROUGE [ lancer GPS ]
(Accès transport : Bus Place Jean-Jeaurès / Métro 4 Montrouge)


>>> Contacts

PERIKOPA
Desambra: Iaino ny fiadanan'ny Tompo

| | 22. Advento IV
Mal 2.5,6/Lio 1.26-38/Rom 15.7-13

| | 29. Alahadin'ny Fiantsoana ,SEFALA
Isa 2.1-4/Lio 2.8-14/Efes 2.14-18

Janoary 2020: MANEHO NY TANA-MAHERINY NY TOMPO ANDRIAMANITRA

| | 05. Ala.EPIFANIA
Isa 48.12-16/ Jao 10.24-30/ Asa 12.1-10

| | 12. Ala.man.Epifania
Eks3.15-22/ Lio 13.10-13/ Rom 1.18-23

EDITO

Ny FJKM Montrouge Paris dia faly miarahaba sy manonona ny Fiadanan’ny Tompo ho anao  sy ny ankohonanao mitsidika ity tranokalam-pifandraisana ity izay hanambarany ny asa vavolombelona anirahan’ny Jesoa Kristy  ny Fiangonany.
 
Isaky ny ALAHADY amin’ny 15h 30 ny fanompoam-pivavahana, ary Alahady voalohany sy faha telo no Fandraisana Fanasan’ny Tompo.
 
Manasa anao izahay, hiara- mivavaka sy hanome voninahitra an’Andriamanitra isika ;
 
Ny adiresy :  EPU de Montrouge  64 Maurice Arnoux  Montrouge 92120 

 «Fa mpiara miasa amin’Andriamanitra izahay ; ary sahan’Andriamanitra sy trano arafitr’Andriamanitra hianareo»
(I Kor 3.9)

Manao veloma amin’ny anaran’ny Tompo izahay!

1999 -- 2019  

PREDICATION / TORITENY

ECOUTER... Prédication du Pasteur Ammi Irako Andriamahazosoa (Président de la FJKM)

lors de la célébration du 10ème anniversaire de la FJKM SP37 - 28 septembre 2019

SEKOLY ALAHADY VELOMIN'NY TENIN'ANDRIAMANITRA, FANANTENAN'NY FIANGONANA
"Raiso ny famonjena ho fiarovan-doha, ary ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy" (Efesiana.6,17) 

Ny Sampana Sekoly Alahady dia Sampana velona eto amin’ny FJKM Montrouge Paris, eo anivon’ny Synodamparitany Vato Fehizoro Ampitandranomasina (SP37).
Ny tanjona voalohany kendren'ny mpanabe dia ireto manaraka ireto:
            - Fahaizana ny Soratra Masina sy ny tantara ao amin'ny Baiboly,
            - Fivelomana amin’ny Tenin'Andriamanitra araka ny voalazan'ny fitsipika fototra hoe "Ny Sekoly Alahady dia mampianatra ny olona rehetra handray ny Teny Soa Mahafaly ho fiainany, ka hivelarany amin’ny maha zanak'Andriamanitra azy tokoa”.
Nofidianay manokana ho teny fanevan’ny Sampana ny andalan-tSoratra Masina ao amin’ny bokin’i Jakoba 1:22 manao hoe:

« FA AOKA HO MPAKATO NY TENY HIANAREO, FA AZA MPIHAINO FOTSINY IHANY KA MAMITAKA NY TENANAREO »

Omen-danja manokana amin’izany ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora ary manaraka ny fandaharana novolavolain' ny Sekoly Alahady foibe ny fampianarana amin'ny ankapobeny.
Mizara ho sokajy roa ireo ankizy, sokajy kely : 2 - 5 taona, sokajy salantsalany: 6 taona no miakatra.
Isaky ny alahady mialohan'ny fanompoam-pivavahana ny fotoana hianarana (manomboka amin'ny 3 ora tolakandro).
Ankoatra ny fampianarana Soratra Masina dia misy ihany koa ny famolavolana ireo taniketsa amin'ny fianarana mihira sy ny fanaovana asatanana.
Tsy misaraka amin’ireo asa ireo koa anefa ny fitarihana ny mpino ho tia ny asa masina, amin’ny alalan’ny ny fotoanan'ny dimy minitra natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora isak’alahady.
Entanina àry isika ray aman-dreny sy mpiantoka hampiditra sy hitarika ny zanatsika amin’ny Sekoly Alahady, satria mari-pitiavana tena lehibe izany sady andraikitra masina nankinina tamintsika rahateo tamin’ny nanaovam-batisa azy ireo.
Izahay tompon'andraikitra ao anatin'ny sampana dia faly mandray anareo ao amin'ny Fiangonana Fjkm Montrouge Paris - 64 Rue Maurice Arnoux 92120 Montrouge.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.
   - Lala Razafintsalama (Birao sy mpanabe)
   - Hanta Alfred Jonah (Birao sy mpanabe)
   - Noro Rakotondrazanany (Birao sy mpanabe)
   - Bodo Andriamialy (birao)
   - Prisca Ratovoherizo (Mpanabe)
   - Tatiana Rajosvah (Mpanabe)
   - Hugues Rakotondrazanany (Mpanabe)
   - Fanny Ranaivoharindriaka (Mpanabe)
   - Niaina Razafinarivo (Mpampianatra hira)
   - Jérémie Ratovoherizo (Mpampianatra hira)

©FJKM Montrouge Paris 1985 - 2020.